Đặt bàn tại CAPCOM BAR

■ Information on business hours ■
【Monday - Friday】
14: 00-23: 00
【Saturdays, Sundays, and holidays】
11: 30 - 23: 00
★ It becomes free time admission system for the above time zone.
★ I can not accept your seat specification.
★ There is a possibility of taking a two-hour system when crowded.
★ Last order will be closed 30 minutes before closing.
★ Depending on the reservation situation before and after, the use time may be limited.
★ If you wish for hours other than the following reservation calendar please contact us by phone.
★ If you do not contact us for more than 15 minutes we will cancel automatically.
dưới 18 tuổi
dưới 5 tuổi
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

Chi tiết Khách

※ Hãy chắc rằng bạn nhận được email từ tên miền "tablecheck.com"
Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.