Đặt bàn tại Dynasty - Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

For Lunch: served 11.30 -14.30 hrs.
Set Lunch Dim Sum all you can eat THB 850++ and THB 1250 ++

For Dinner: served 06.00 pm – 10.30 pm.(Last order 10.15 pm.)
Chinese set menu and A la carte menu only

*All prices are subject to 10% service charge and applicable Government tax

Kindly be informed that In observation of the Buddhist day, the sale of alcoholic beverages has been suspended.
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.