Đặt bàn tại CRAFT

▶ Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If you can not contact us after 30 minutes of reservation, we may be forced to cancel it, so please contact us if you are late.
▶ When making a reservation for more than 21 people, please contact the store directly.
▶ For lunch, the seating time will be 90 minutes. Inquiries by phone: 03-3599-5858
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have allergic ingredients, please fill in. If there is no entry, enter "none".

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.