Đặt bàn tại CRAFT

▶ Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If you can not contact us after 30 minutes of reservation, we may be forced to cancel it, so please contact us if you are late.
▶ When making a reservation for more than 21 people, please contact the store directly.
▶ For lunch, the seating time will be 90 minutes. Inquiries by phone: 03-3599-5858
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have allergic ingredients, please fill in. If there is no entry, enter "none".

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận