Đặt bàn tại CROSS TOKYO

・Lunch  11:30〜15:00 (L.O.14:00)
・Dinner 18:00〜23:00 (L.O.22:00)

▶Please understand we will not show you to a seat.
▶If you have any food allergies, please let us know in advance.
▶Reservation for a group of 12 people and more, please call the restaurant.
▶Reservation for a private room, please call the restaurant.
▶if you are with kids(under 6 years old), please call the restaurant.
▶If it becomes unavoidable to arrive late, please call the restaurant as soon as possible.

CROSS TOKYO Reservation Desk
03-5545-5408

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.