Đặt bàn tại Charm Thai - Crowne Plaza Dubai Marina

Please note that the cancellation should be made 24 hrs. before the date.
If you have any food allergies, please do not hesitate to notify us at the time of booking.Please note that we may be unable to accommodate your requests for specific seating.Kindly inform us if you have birthday, business meeting or any special occasion

Món

Yêu cầu

Please specify below in case of any allergies.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.