Đặt bàn tại Daikanyama KURUMAYA

営業時間
17:00~23:00

Yêu cầu

蕎麦粉を使用したメニューがございます。アレルギーをお持ちの方はご注意ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.