Đặt bàn tại Daikanyama KURUMAYA

Closed in March 1 (Wed) 2 (Thu) 6 (Mon) 7 (Tue) 8 (Wed) 14 (Tue) 22 (Wed) 30 (Thu) Hours Weekdays 17:00-23:00 The day before Saturdays and holidays 15:00-23:00 Sundays and holidays 15:00-22:00

Yêu cầu

蕎麦粉を使用したメニューがございます。アレルギーをお持ちの方はご注意ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.