Đặt bàn tại Dippalace Iidabashi Sakuraterrace

aaaaaaaa
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

パクチーの苦手な方、又はアレルギー食材がございましたらご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.