Đặt bàn tại Special Event - ACE HOTEL KYOTO

You can reserve Afternoon Tea from 12AM from December 2nd onward.

▶Please note that gift certification can not be used in conjunction with other benefits / discounts.
▶If you want to change your reservation or cancel, please contact us directly.
For any inquiries or reservations: phone (+81) 075-229-9008 (Weekdays 10:00-19:00)

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.