Đặt bàn tại EXBAR TOKYO

▶ Seat designation may not be available upon request.
▶ If you are unable to contact us after 15 minutes, your reservation may be cancelled.
▶ For reservations of more than 17 people, please contact the store.

* Business hours *
Sun-Thu: 17: 00-23: 30
Fri, Sat and the day before holidays: 17: 00-4: 00
Inquiries by phone: 03-6263-8437

Yêu cầu

If you have allergic, please fill in.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.