Đặt bàn tại Ginza Lobby

【年末年始の営業について】
12/30(日)~1/3(木) 休業
1/4(金)~1/6 (日) 23:00閉店

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.