Đặt bàn tại Ginza Yoshinori

▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶ We ask about food allergies and dislikes. Please note that if you do not make a request at the time of booking, you may not be able to change it on the day.
▶If you can't contact us after 30 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late.
▶Please contact the store directly for reservations of 9 people or more.
▶Please note that if there are children under the age of 12, we will contact the registered phone number to discuss the contents of the dishes. Inquiries by phone: 050-3189-0920
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

If you have any food allergies or dislikes, please let us know.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.