Đặt bàn tại GINZA KUKI

■ In April, we are pairing sake with a focus on spring sake.
■ Business hours
 Mon-Fri 17: 30-22: 00 (Lo.21: 00)
 Sat   17: 00-22: 00 (Lo.21: 00)
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

If you have allergic ingredients, please fill in.
If you would like a message plate for celebration, please fill in the contents.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.