Đặt bàn tại Gonoya

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
▶ If you cannot contact us after 30 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late.
▶ For reservations for 13 people or more, please contact the store directly.

Inquiries by phone: 0532-37-9158
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any allergic ingredients, please write them down.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.