Đặt bàn tại Gouburi Seibu Ikebukuro Honten

▶ Please be aware that seats may not be available upon request. ▶ If you have any allergies or poor ingredients, please fill in the request column. ▶ Please contact the store directly for reservations of 9 people or more. ▶ If you are unable to contact us after 30 minutes of your reservation, please be sure to contact us if you are late. ▶ If you cancel the course reservation, the following fee will be charged. Cancellation on the day: 100% of the course fee Cancellation the day before: 50% of the course fee
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.