Đặt bàn tại Garden Restaurant Tokugawa-en

<Conditions>
・Reservations are available up 1 months.
・No trouser shorts, sweat shirt,sandals please.
・All seats are non smoking
・Guests should be over 7 years old.
・Open time may change due to Wedding party.

<Cancellation Policy>
A day before : 30% of course rate for per person.
On the day(Contacted): 50% of course rate for per person.
On the day(No contact): 100% of course rate for per person.

※Cafe & Bar Sozanso「N/A」

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.