Xin lỗi

Grissini (Self pick up / Delivery) không chấp nhận đặt bàn trực tuyến vào lúc này.