Đặt bàn tại JP teres - Grand Hyatt Kuala Lumpur

● Opening Hours: 11:00 AM - 11:00 PM (Daily)
● April 13 - May 12, 2021: 7:00 PM - 11:00 PM (Daily)
● Dress code: Casual
● Please inform us of any food allergy or special dietary request at the time of booking.
● Table will be held for 15 minutes from the time of reservation.
● Special requests are subject to restaurant discretion and availability.
● For any group booking more than 10 guests, please contact us directly at +603 2182 1234.

For more information, CLICK HERE to our official website.
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.