Đặt bàn tại Fiorentina - Grand Hyatt Tokyo

Hours of operations
Breakfast 9:00 a.m. - 11:00 a.m. (last order 10:30 a.m.)
Lunch Weekdays 11:00 a.m. - 3:00 p.m. (last order 2:30 p.m.)
   Weekends and National Holidays 11:00 a.m. - 3:30 p.m. (last order 3:00 p.m.)
Afternoon Weekday 2:30 p.m. - 6:30 p.m. (last order 6:00 p.m.)
   Weekends and National Holidays 3:00 p.m. - 6:30 p.m. (last order 6:00 p.m.)
Dinner 6:00 p.m. - 9:30 p.m. (last order 9:00 p.m.)
 
▶Under “Children,” please also add any children who will be attending but not participating in the plan. Guests marked as “Children” will be offered a seat but will not be able to take part in the plan.
▶Please let us know if your party includes children who require a high chair.
▶Please note that it may not always be possible for us to meet your seating requests.
▶All seats are non-smoking.
▶Please note that online limited plans cannot be used in conjunction with other benefits / discounts.
 
*The prices listed are subject to service charge (15%).
*Images for illustration purposes only.
*The menu items may change without prior notice depending on the supply and seasonal conditions.

**********
Fiorentina (Direct) 03-4333-8780
Click here for restaurant info
 
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Bạn có quan tâm tham gia chương trình khách hàng thân thiết World of Hyatt và tích điểm khi dùng bữa tại các khách sạn Hyatt trong chương trình không? Bằng việc tham gia, bạn đồng ý với Điều khoản & điều kiện của World of Hyatt. Chúng tôi cam kết thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
Please inform us any food allergies.
Please let us know if you have any special requests such as flower arrangements, birthday cakes or complimentary message plates on dessert. The order must be made at least 4 days prior to your reservation date.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.