Đặt bàn tại Hibiya Heichinrou

1)We may call you about reservation.
2)Please fill in the details of your order.
3) Please put a call in to us for more than 50 people reservation.
4)If you cannot send it, please call the restaurant.

Yêu cầu

Which do you prefer, private room or dining area?
Private Room charge: 5400 yen ~

Smoking is allowed in private rooms. For Private room customers, please inform whether Smoking or Non-smoking. Dining area is Non-smoking.
Please inform if you need children’s chairs.
Please inform it if you have an allergy.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.