Đặt bàn tại Lobby Lounge The Gallery - Hilton Nagoya

▶Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies.
▶Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating.
▶Tax and service charge will be added to your bill.

The Gallery restaurant and Cafe・Cino bakery shop will be under construction from end of Aug.
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

お子様の年齢をご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.