Đặt bàn tại Japanese Restaurant Genji - Hilton Nagoya

▶Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies.
▶Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating.
▶Tax and service charge will be added to your bill.
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

お子様の年齢をご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.