Đặt bàn tại L’Hôtel de Hiei BBQ

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶ If you can not contact us after the reservation time 〇 minutes, it may be unavoidable that you will be canceled, so please be sure to contact us if you are late. ▶ For reservations for more than 9 people, please contact the store directly. Inquiries by phone: 075-701-0201
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any allergic ingredients, please fill in.
Please let me know how to come to the store.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.