Đặt bàn tại Hugo Desnoyer Ebisu

▶ For reservations of more than 6 people please contact us by phone
▶ If you would like to make changes to your booking, please do so by 5 pm on a day before your reservation
▶ Please contact us if you running late for your reservation
▶ Online reservations are accepted one day in advance. Please call us If you would like to book table on the day.
Our phone number 03-5725-2525

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.