Đặt bàn tại Attic Restaurant & Bar - Hyatt Regency Phnom Penh

Please inform us of any food allergies or special dietary requests at the time of booking.

For bookings of more than 10 persons, kindly contact us at phnompenh.regency@hyatt.com.

Please note that table(s) will be held for 15 minutes from time of reservation. Kindly contact Restaurant Reservations Hotline directly at +855 23 600 1234 should there be any changes to your timing.

The dress code is smart casual – no slippers or singlets.
trên 60 tuổi
dưới 6 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận