Đặt bàn tại Jivapita Spa - Hyatt Regency Phnom Penh

For special request, kindly contact us at phnompenh.regency@hyatt.com.

Please note that the treatment(s) will be held for 15 minutes from time of reservation. Kindly contact Spa Reservations Hotline directly at +855 23 600 1234 should there be any changes to your timing.

The dress code is smart casual – no slippers or singlets.
trên 60 tuổi

Yêu cầu

Prefer Single Room or Couple Room
Prefer therapist gender?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận