Đặt bàn tại Jivapita Spa - Hyatt Regency Phnom Penh

For special request, kindly contact us at phnompenh.regency@hyatt.com.

Please note that the treatment(s) will be held for 15 minutes from time of reservation. Kindly contact Spa Reservations Hotline directly at +855 23 600 1234 should there be any changes to your timing.

The dress code is smart casual – no slippers or singlets.
trên 60 tuổi

Yêu cầu

Prefer Single Room or Couple Room
Prefer therapist gender?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.