Đặt bàn tại Il Pinolo (Kawasaki)

お子様がいらっしゃる場合は、下記要望欄に人数とご年齢の記載をお願い致します。

アレルギー等ございましたら、下記要望欄に記載をお願い致します。
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.