Đặt bàn tại Yakitori Issen

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
▶ We apologize for the inconvenience, but from the day before the reservation date, the cancellation fee will be 100% of the course fee (¥ 7,800 tax not included) x the number of people. Please note. * 100% amount will be charged for cancellation on the day.
▶Staff cannot speak English.

Yêu cầu

If you have any allergic ingredients, please write them down.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.