Đặt bàn tại KUMA-SANN

‣Japanese ‣Korean ‣Chinese
▶ If you are unable to contact us after 30 minutes of your reservation, please be sure to contact us if you are late.
▶ Please contact the store directly for reservations of 9 people or more.
▶ Children accompanying children are limited to elementary school students and above.
▶ Please refrain from visiting in light clothing such as tank tops, shorts and sandals.
* Card information will be kept at the time of booking, but no payment will be made. Please pay the actual usage fee at the store on the day.
▶ Cancellation Policy
・ 50% cancellation on the previous day
・ 100% cancellation on the day.
Inquiries by phone: 06-6484-7277

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.