Đặt bàn tại KURAND SAKE MARKET SHIBUYA

【Notes】
You do not need to book in advance but it is advised.

Out staff will guide you through KURAND's system when you arrive.
We are looking forward to welcoming you.

· Please select your preferred visit time
· We will e-mail confirmation of reservation the day before

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.