Đặt bàn tại Kuzushi Kappo Platinum Fish Ginza

■ For reservations with 9 people or more please contact directly to the store.
■ Please make changes to the reservation by the day before.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

アレルギー食材のあるお客様はご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.