Đặt bàn tại Lawry's The Prime Rib Akasaka

<< Information on business hours (reception hours) >>

★ Business hours ★
● Lunch
・ Mon-Fri 11: 30-15: 00 (LO14: 00)
・ Saturdays, Sundays, and holidays 11: 00-15: 00 (LO14: 00)
● Dinner
・ Monday-Sunday 17: 00-22: 00 (LO21: 00)
* Business hours may change depending on the situation.

★ Take out ★
● Reception time 10: 00-19: 00
● Delivery time 11: 30-20: 00
* No delivery from 15:00 to 17:00

If you have any questions, please contact us by phone. TEL: 03-5545-1429

Yêu cầu

If you have any allergies, please let us know.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.