Đặt bàn tại Le FAVORI Kioicho

▶ Về việc lựa chọn chỗ ngồi, chúng tôi có thể không đáp ứng được yêu cầu của bạn tùy theo tình trạng đặt chỗ. ▶ Nếu bạn bị dị ứng hoặc ăn không ngon, vui lòng điền vào cột yêu cầu. ▶ Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại nếu bạn mang theo trẻ em dưới độ tuổi tiểu học. ▶ Vui lòng liên hệ cửa hàng khi đặt chỗ từ 11 người trở lên. ▶ Phí hủy đặt phòng là 30% vào ngày hôm trước (sau 18:00), 80% trong ngày và 100% đối với trường hợp hủy không liên hệ. Điện thoại thắc mắc: 03-6272-3734

Yêu cầu

Do you have any requests for cooking, such as allergies or poor foodstuffs?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.