Đặt bàn tại Le Logis h

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶ If you cannot contact us after the reservation time of 〇 minutes, we may be treated as a cancellation, so please be sure to contact us if you are late.
▶ Please contact the store directly when making a reservation for more than 〇 people. Inquiries by phone:

Yêu cầu

アレルギー食材がございましたら、ご記入ください。
ない場合は「なし」とご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.