Đặt bàn tại Les Copains de Dominique Bouchet

BUSINESS HOURS
Lunch 11:30 ~ 14:00 (LO) 15:00 (Close)
Dinner 18:00 ~ 22:00 (LO) 23:00 (Close)
Online reservations are available for tables up to 4 guests,
please contact us for any other demand.


☎︎ +81(0) 3-6264-6566
✉︎ info@lescopains.jp

Anniversary, Birthday, Celebration
We are happy to prepare you a message plate before your dessert
depending on your celebration.
Food Restrictions
We are happy to accommodate any special dietaries upon notification in advance.

Children
Children over 6 years old are welcome to dine with us.

From December 2019, all prices will be tax excluded.
Thank you very much for understanding

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.