Đặt bàn tại LOS TACOS AZULES

Since the COVID-19 crisis started, we decided to close at night and switched doing brunch every day, you can come and visit us from Wednesday until Sunday from 9:00~15:00 (Last Order 14:30)
No reservations are needed!

Check out our website for updates
https://www.lostacosazules.jp/

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.