Đặt bàn tại Magic Bar Tejinaya Shinjuku

ご予約は2ヶ月前から承ります。
※2ヶ月以上先のご予約に関しては、直接お問い合わせ下さい。(03-5291-7567)
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.