Đặt bàn tại Magic Bar Tejinaya Umeda

ご予約は1ヶ月前から承ります。
※1ヶ月以上先のご予約に関しては、直接お問い合わせ下さい。(06-6360-7341)
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

招待コード・予約ID・チケットID等のお持ちのお客様は、こちらにご入力下さい。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.