Đặt bàn tại Japanese restaurant Kairantei

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶ If you can not contact us after the reservation time 〇 minutes, we may be forced to cancel it, so please contact us if you are late. ▶ Please contact the store directly for reservations of more than one person. Inquiries by phone:
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

If you have food allergies, please fill in details. If you do not have it, please enter "None".

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.