Đặt bàn tại MODIS Shinjyuku Shiyakusho-dori

【NEW】2022年3月22日GRAND OPEN!

『三密』の回避と『衛生』を徹底し、
安全で安心なカラオケをご提供させていただきます。

★新型コロナウィルス感染拡大防止への取り組み★
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.