Đặt bàn tại Kioi NADAMAN

▶Please note that we may not be able to meet your specific seat requests. ▶If you can't contact us after 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late. ▶Please contact the store directly for reservations of 7 people or more. ▶If you have food allergies (including attendees), please describe in detail the number of people and whether you can use soup extracts, etc. We may not be able to respond immediately before.

Yêu cầu

If you have any food allergies, please contact the restaurant after confirming your online reservation.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.