Đặt bàn tại Shinjuku NADAMAN Hinkan

▶ Even if you cannot make a reservation for your preferred date, you may be able to prepare a seat if you contact the store directly.
▶ If you are unable to contact us after 30 minutes of your reservation, please be sure to contact us if you are late as it may be unavoidable.
▶ Please contact the store directly for children and reservations for 9 people or more.
▶ If you have any other questions, please feel free to contact each store.
▶ If you have a request for a private room, please call the store directly.

Inquiries by phone: 03-5381-0700

Yêu cầu

▶ If you have any requests or questions regarding the reservation, please fill in here.
(Example) Number of children, allergies, food preferences, etc.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.