Đặt bàn tại NADAMAN Sokyu

▶ If you can not contact after 15 minutes of booking, please contact us if you are late as it may be treated as cancellation.
▶Please contact the store directly when booking for more than 11 people.
▶If you are traveling with children, please make a reservation by phone.

※The hours of use in the private room will be 2 hours&2part system during the daytime from 11:30am to 1:30pm / 2:00pm to 4:00pm.
There is no time restriction at night.

Yêu cầu

Please fill in if you have any allergens.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.