Đặt bàn tại NINJA SHINJUKU

*Children are expected to eat the same course as adults. Due to the length of the meal and quiet ambiance of the dining room, we do not allow children who could not eat the set course lunch/dinner. Many guests are celebrating a special occasion and look forward to a relaxing, uninterrupted time. Thank you for understanding.
*Our restaurant is smoke-free.
*We do not have a la carte menu.
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

Please indicate any dietary restrictions or allergies when making your reservation, as we may not be able to accommodate them with less than 48 hours notice.

Chi tiết Khách

※ Hãy chắc rằng bạn nhận được email từ tên miền "tablecheck.com"
Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.