Đặt bàn tại Show theater in NINJA KYOTO

◆Show schedule for "Ran Kyoto"◆
Encore Show: Everyday!! Mar 26th,Mon - 30th,Fri, Apr 2nd,Mon - 6th,Fri
Cancel: Feb 26th,Mon - Mar 2nd,Fri, Mar 5th,Mon - 9th,Fri
◆Show schedule for "Ninja Show"◆
Cancel: Mar 10th,Sat

◆Planning to book "Ran Kyoto" ?
Have you checked the website of "Ran Kyoto"? They offer reasonable advanced tickets online.
*If you would like to pay upon arrival, we recommend you to book on current page.
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.