Đặt bàn tại Show theater in NINJA KYOTO

◆Show schedule for "Ran Kyoto"◆
Mon, Wed and Fri(Except Japanese holiday)
◆Show schedule for "Ninja Show"◆
Sat, Sun and holiday
Cancel: August 18th (Sat)

◆Planning to book "Ran Kyoto" ?
Have you checked the website of "Ran Kyoto"? They offer reasonable advanced tickets online.
*If you would like to pay upon arrival, we recommend you to book on current page.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.