Đặt bàn tại Niseko Sakura

◆ Please order course menus for each person.
◆Minimum 2 orders required when ordering Shabu-shabu course. We cannot take single order for shabu-shabu.
◆Ingredients of the course menus will be changed, depending on the food supply.
◆We accept reservations up until 17:00 of the day of booking.

Cancellation Policy
◇Group size of under 8 ... 100% of the cancellation fee per person will be charged to your credit card, if you cancel on the day or no-show.
◇Group size of over 9 ... 50% of the cancellation fee per person will be charged to your credit card if you cancel within 3 days prior to the booking date. 100% on the day or no-show.
◇Group size of 20 ... 100% of the cancellation fee per person will be charged to your credit card if you cancel within one week prior to the booking date or no-show.
*We could take reservations for a big group ( more than 20 ppl ), once we get course menu orders for each person and receive the fee by credit card.
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Please let us know if you have any food allergies.
宿泊先ホテル名

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.