Đặt bàn tại Japanese Hotpot Kanpai

March Premium Wagyu beef campaign starts! !
Matsuzaka, Sendai,
   A la carte 40%OFF Course 30% OFF
  All-you-can-eat ¥26,400(tax included)

<red> A 64-seat shabu-shabu buffet with a new sensation. (Negotiable) <b>* If you do not contact us within 15 minutes of your reservation time, your reservation will be treated as a cancellation. * Please contact the store directly for reservations of 21 people or more. <Regarding changes to reservation details> If there is a change in the reservation details, you will need to make a new reservation and then cancel the original reservation. note that. Inquiries by phone ☎ 0136-55-7722
dưới 10 tuổi
dưới 4 tuổi

Yêu cầu

Please enter the name of your hotel.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.