Đặt bàn tại Beer Restaurant OKURA BREWERY - Hotel Okura Fukuoka

==============================
We will change the business hours and operate while giving due consideration to the health and safety of our customers and employees.
Period: 6/3 (Wednesday) to 6/28 (Sunday) *Monday/Tuesday closed
Hours: 17:00-21:30 (Last order 21:00)
・A la carte and drink menu available.
◆Okura Brewery: 092(262)1145
==============================
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Are you a member of One Harmony?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.