Đặt bàn tại Omotenashi Dining Gosso - Telok Ayer

Please note that we may be unable to accommodate your requests for specific seating.
All prices are not inclusive of 7% of GST and 10% Service Charge.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.