Đặt bàn tại Outback Steakhouse Shibuya (Pickup)

▶ We might ask you to wait for 5 to 10 minutes from the booked pickup time during busy hours. ▶Please call if you will be late more than 10 minutes from your reservation time. ▶Please note that you cannot cancel after making a reservation. ▶Please be sure to let us know if you have any allergies. ▶If you have any other questions, please contact us. 03-5453-7751

Yêu cầu

Please fill in if you have any allergic ingredients.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.